Aggersborg Gospelkor

Her kommer der en tekst om koret med øvetider, sted osv.