Du er her: 
lørdag26dec2020

Fællesgudstjeneste for de 12 Kirker i Løgstør Kirke v/ Lene Annette Hansen og Lars Lyngberg-Larsen

lørdag26dec2020 kl. 11:00 - 12:00