Løgsted Kirke

Kirken

Løgsted Kirke er fra ca. 1200. Tårnet er dog først bygget omkring 1400. På tårnet ses bogstaverne J, C, V og E, M, S samt årstallet 1869. Årstallet henviser til året for en større istandsættelse af tårnet, og bogstaverne er begyndelses bogstaverne for kirkens daværende ejere Iver C. Vibroe og hustru Elsine Maria Schibbye.

Kirken var sognekirke også for Løgstør frem til 1893, hvor Løgstør fik egen kirke.

Vest for kirken findes der en helligkilde (nu udtørret), Sct. Hans kilden opkaldt efter Johannes Døberen. Kilden er helt sikkert ældre end kirken. Det er usædvanligt, at en helligkilde ligger inde på selve kirkegården.

I Himmerland findes kun et enkelt andet tilfælde (i Gl. Skørping). De fleste andre helligkilder ligger nok i nærheden af kirkerne men dog udenfor kirkegården.

Kilden har været besøgt helt frem til omkring 1890.

Gravsten

I tårnets sydmur er indmuret en gravsten fra den tidlige danske middelalder. Stenen er indmuret liggende, men skal egentlig ses med korset øverst. Da er motivet et kors på stav, med buer på højre side og trekanter på venstre side. Buerne kan være en stiliseret udgave af Edens have det gamle paradis, som traditionelt er opfattet som en frodig have. Trekanterne er en stiliseret gengivelse af det ny Jerusalem, det kommende Gudsrige, der traditionelt er forstået som en by med tårne og spir. Altså er korset på stav det, der skyder sig i gennem fra evighed og til evighed.

- Én Gud fra evighed og til evighed.

Kirkeskib

Midt i kirkerummet hænger der et skib, et såkaldt kirkeskib. Som det ses et krigsskib med kanoner. Det er dog ikke en model af et krigsskib fra den danske flåde, da der aldrig har eksisteret et med navnet ”Løgstør”.

Skibet blev hængt op i 1832 og giveren var en mand ved navn Chr. Christensen.

Døbefont

Den middelalderlige granitdøbefont står i koret. Den har muligvis oprindeligt været farverigt dekoreret, det var ikke ualmindeligt den gang. Dåbsfadet, der er af messing, er fra 1675. Det blev skænket af Hans Henriksen Krøger og hustru, der boede i Løgstør.

Bogstaverne W N er graveret i fadet.

– Hvad de står for ved vi ikke i dag.

Altertavle

Altertavlen er malet af Frederik Ludvig Storch, inspirationen til motiv og komposition havde han fundet i Bertel Thorvaldsens Kristusfigur, som den kan ses i Københavns domkirke.

Alterstagerne er fra 1616 og skænket af en eller flere fra sognet, i dag ved vi ikke hvem.

Prædikestol

Prædikestolen er et træskærerarbejde fra de første år af 1600 tallet, efter den Evangelisk Lutherske reformation af kirken i Danmark (1536) blev prædikenen en væsentlig del af gudstjenesten. I begyndelsen af 1600 tallet fik rigtig mange af landets kirker prædikestole, således også kirken i Løgsted.

I dag ved man ikke, hvem der har fremstillet den, eller hvor den er skåret og bygget; vi ved kun, at det er menigheden, der har betalt og har ladet den opsætte i 1608. Billedfelterne er bemalet med evangelisterne som motiv.

Orgel

Orglet er bygget i 1862 af Jens Johan Gregersens orgelbyggeri i København,

Orglet har fem stemmer: Gedackt 8’, Fugara 8’, Principal 4’, Fløjte 4’ og Octav 2’ , et manual ( C- c ’’’).

Orglet står i en relativ original stand, idet den største ændring er, at det er blevet udstyret med elektrisk luft- forsyning. Den gamle blæsebælg med tilhørende pedal er dog ikke fjernet.

Jens J. Gregersen levede fra 1794 – 1864.

Efter at have været tilknyttet firmaet Marcussen i Åbenrå en årrække, åbnede han eget firma i København i 1840, firmaet afvikledes efter hans død i 1864.

Kalender for Løgsted Sogn

31jan kl. 11:00

Løgsted Kirke. Gudstjeneste v/ Pernille Vigsø Bagge

 

31jan kl. 11:00
21feb kl. 09:30

Løgsted kirke. Gudstjeneste v/ Lars Lyngberg-Larsen

 

21feb kl. 09:30
14mar kl. 11:00

Løgsted kirke. Gudstjeneste v/ Lars Lyngberg-Larsen

 

14mar kl. 11:00
01apr kl. 09:30

Løgsted kirke. Gudstjeneste v/ Lars Lyngberg-Larsen

 

01apr kl. 09:30
04apr kl. 11:00

Løgsted kirke. Gudstjeneste v/ Lars Lyngberg-Larsen

 

04apr kl. 11:00
05apr kl. 11:00

Vindblæs Kirke. Fællesgudstjeneste for De 12 Kirker v/ Pernille Vigsø Bagge og Torben Haahr

2. påskedag afholdes der én fællesgudstjeneste for De 12 Kirker. Det sker i Vindblæs …

05apr kl. 11:00
18apr kl. 09:30

Løgstør Kirke. Gudstjeneste v/ Pernille Vigsø Bagge

 

18apr kl. 09:30
18apr kl. 11:00

Løgsted Kirke. Gudstjeneste v/ Pernille Vigsø Bagge

 

18apr kl. 11:00