Velommen til Næsborg kirke

Næsborg Kirke ligger på sognets højeste punkt. Fra den 58 m. høje kirkebakke er der en meget smuk udsigt til Limfjorden og Limfjordslandskabet. Kirken er bygget mellem 1100 og 1200 med et senere tilbygget tårn. Seneste tilbygning er våbenhuset, som er bygget i 1935.

Seneste tilbygning er våbenhuset på sydsiden, som er bygget  i 1935.

Koret og skibet, der er bygget i romansk stil, er opført af granitkvadre på skråkant sokkel, der hviler på usædvanligt store syldsten (syld er det oldnordiske ord for fundament).

Tårnet er fra omkring år 1400 og bygget af munkesten og genanvendte kvadre. I tårnet er der en hvælv fra 1935, som ikke følger de oprindelige hvælvspor. På tårnets udvendige sydside ses kamre fra en tilmuret syddør, idet tårnet blev anvendt som våbenhus indtil 1935.

I tårnrummet står der nu et orgel fra Frobenius og Co anskaffet i 1967.

I tårnrummet hænger der desuden en usædvanlig samling mindetavler, fra 1800-tallet. de er lavet af metal med malede indskrifter.

Den høje, runde korbue med profilerede kragsten er fra kirkens oprindelse. Buen blev kalket hvid ved kirkens restaurering i 1967.

På korets nord- og østvæg er der bevaret middelalderlige viekors.

Alteret er en lutheransk fløjaltertavle fra slutningen af 1500-tallet med malerier fra 1635 (restaureret 1936).

I storfeltet ses korsfæstelsen og i fodfeltet nadverens indstiftelse. I sidefelterne ses Getsemanebønnen og opstandelsen.

På fløjenes bagside ses Kristus med verdenskuglen og Peter med himmerigets nøgler.

Alterlysestagerne er af drevet messing i barokstil fra ca. 1700. Alterkalken er fra første halvdel af 1600-tallet.

I 1995 blev indkøbt en messehagel, som er designet og vævet af Gro Aga Sache fra Vævergården i Tylstrup.

Døbefonten er en romansk granitfont med uregelmæssige stregmønste. Den er af samme alder som kirken.

Messingdåbsfadet er fra omkring 1700. Dåbskanden er fra 1982.

Prædikestolen har flot feliefudskårne evangelistsymboler. I Lukasfeltet står der »Her Simen Pdersøn 1596.

Prædikestolen er blevet restaureret i 1936.

Kirken har to klokker. Den ældste i det sydlige glamhul er fra 1547. I det vestlige glamhul hænger en klokke fra 1962 med inskriptionen »Skænket af Harald Forman, Larsine og Jensine Jensen.« - »Råb af fryd for Herren, al jorden! Tjen Herren med glæde! Kom for hans åsyn med jubel! Kend, at Herren er Gud« - »De Smithske, Aalborg. 1962«.

Stolestaderne er fra 1935, men de er kopi af de gamle renæssancestader af hvilke et par er bevaret og indsat.

Lysekronerne er alle af nyere dato. Den ene bærer inskriptionen: »Til minde om Jacob Thomsen, født i Næsborg 2.10.1871, død i Vrå 22.12.1943.«

De to største er ophængt i 1963.

Kalender for Næsborg

31jan kl. 09:30

Næsborg Kirke. Gudstjeneste v/ Torben Haahr

 

31jan kl. 09:30
21feb kl. 11:00

Næsborg Kirke. Gudstjeneste v/ Lene A. Hansen

 

21feb kl. 11:00
21mar kl. 09:30

Næsborg Kirke. Gudstjeneste v/ Torben Haahr

 

21mar kl. 09:30
01apr kl. 11:00

Næsborg Kirke. Gudstjeneste v/ Torben Haahr

 

01apr kl. 11:00
04apr kl. 09:30

Næsborg Kirke. Gudstjeneste v/ Torben Haahr

 

04apr kl. 09:30
05apr kl. 11:00

Vindblæs Kirke. Fællesgudstjeneste for De 12 Kirker v/ Pernille Vigsø Bagge og Torben Haahr

2. påskedag afholdes der én fællesgudstjeneste for De 12 Kirker. Det sker i Vindblæs …

05apr kl. 11:00
18apr kl. 11:00

Næsborg Kirke. Gudstjeneste v/ Lene A. Hansen

 

18apr kl. 11:00
01maj kl. 11:00

Konfirmation i Næsborg Kirke / Torben Haahr

 

01maj kl. 11:00