Oudrup kirke

17feb kl. 09:30

Oudrup Kirke. Gudstjeneste v/ Torben Haahr

17feb kl. 09:30
17mar kl. 11:00

Oudrup Kirke. Gudstjeneste v/ Torben Haahr

17mar kl. 11:00