Kontakt til Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted

LØGSTØR KIRKEKONTOR OG SOGNEHUS
Østergade 10A, 9670 Løgstør
Tlf.: 98 67 10 61 Mail: loegstoer.sogn@km.dk
Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 10.00 - 12.00

Sognepræst (Kbf)
Lars Lyngberg-Larsen
Tlf.: 98 67 44 61 Mail: LLL@km.dk 

Sognepræst
Pernille Vigsø Bagge
Tlf.: 23 35 20 44. Mail: pvb@km.dk

Organist
Inger Lund Gregersen
Tlf.: 40 33 50 09 Mail: organistinger@gmail.com

Organist
Asbjørn Høgholm
Tlf.: 61 81 24 34 Mail: ahoegholm@hotmail.com

Kordegn
Niels Kristian Haldrup
Tlf.: 98 67 10 61 Mail: nkh@km.dk

PR for de 12 kirker
Jens Chr. Møller
Tlf.: 61 26 03 39 Mail: de12kirker@gmail.com 


LØGSTØR KIRKE

Rådhusgade 25B, 9670 Løgstør

Kirketjener
Nina Skak Jensen
Tlf.: 21 62 20 93 Mail: kirketjenerlogstor@gmail.com


LØGSTØR KIRKEGÅRDSKONTOR
Michael Simonsensvej 1, 9670 Løgstør
Tlf.: 98 67 22 28. Mail: logstorkirkegaard@mail.dk
Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 11.00 - 12.00

Kirkegårdsleder
Michael Degn


AGGERSBORG KIRKE

Thorupvej 13, Aggersund, 9679 Løgstør
Mail: aggersborg.sogn@km.dk 

Graver
Hans Kristian Kragh
Tlf.: 21 43 45 07 mail: hanslene@os.dk


KORNUM KIRKE
Bjørumsletvej 5, Kornum, 9670 Løgstør
Mail: kornum.sogn@km.dk 

Graver
Lene Larsen
Tlf.: 27 52 65 59 mail: lene-jan@larsen.mail.dk


LØGSTED KIRKE
Viborgvej 134, 9670 Løgstør
Mail: loegsted.sogn@km.dk 

Graver
Marlene Gade
Tlf.: 29 39 69 14