Kornum menighedsråd

Formand, formand for valgbestyrelsen

Ingrid M Fredsgaard Leere
Bjørumsletvej 25, Kornum, 9670 Løgstør
98 68 12 90 el 40 42 12 90
ingridleere@gmail.com


Næstformand kontaktperson

Arne Roslev
Aalborgvej 47, Kornum, 9670 Løgstør
98 68 11 32
arneroslev@privat.dk


Kirkeværge

Carlo Kristian Pedersen
Aalborgvej 31, Kornum, 9670 Løgstør
23 72 02 49
carlopedersen@mail.dk


Kasserer

Anni Irene Maansen
Bjørumsletvej 36, Kornum, 9670 Løgstør
30 22 45 10
f.maansen@mail.dk


Kontaktperson

Søren Andersen
Tranevej 7, Kornum, 9670 Løgstør
98 67 25 79
soea@stofanet.dk


Medarbejderrepræsentant

Inge Lene Larsen
27 52 65 59
lene-jan@larsen.mail.dk


Sognepræst KBF

Lars Henrik Lyngberg-Larsen
Blindebomsgade 19, 9670 Løgstør
98 67 44 61
LLL@km.dk


Sognepræst

Pernille Vigsø Bagge
Sjægten 30, 9670 Løgstør
23 35 20 44
pvb@km.dk