Formand

Tove Hauerslev 
Elmevænget 10, 9670 Løgstør
40 37 23 74
thorkild.hauerslev@mail.dk


Næstformand, kirkeværge

Ib Christensen
Mjallerupvej 1, Raunstrup, 9670 Løgstør
21 72 40 67
proceskonsulenterne@os.dk


Kasserer

Solvejg Jensen Hansen
Viborgvej 131, Raunstrup, 9670 Løgstør
29 84 93 51
gunnarogsolvejg@hansen.mail.dk


Kontaktperson

Gunda Zimmer
Birkevej 32, Raunstrup, 9670 Løgstør
20 99 99 73
gundazimmer@stofanet.dk


Menigt medlem

Søren Christian Jensen
Holmagervej 10, Løgsted, 9670 Løgstør
24 47 99 31
halager@outlook.com


Sognepræst KBF

Lars Henrik Lyngberg-Larsen
Blindebomsgade 19, 9670 Løgstør
98 67 44 61
LLL@km.dk


Sognepræst

Pernille Vigsø Bagge
Sjægten 30, 9670 Løgstør
23 35 20 44
pvb@km.dk