Ranum/Malle menighedsråd

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, FORMAND
Ulrik Holm
Kærgaardsvej 16
9681 Ranum
ulrikholm@rojagt.dk 23930081

NÆSTFORMAND
Jonna Solveig Thorndal
Sigsvej 30
9681 Ranum

KIRKEVÆRGE (Ranum)
Erik Knudsen
Seminarievej 6
9681 Ranum

KIRKEVÆRGE (Malle)
Martin Riisgaard-Jensen
Vanstedvej 61
9670 Løgstør

KASSERER
Grethe Houe Bandsholm
Næsbyvej 7
9681 Ranum

MENIGT MEDLEM
Mona Søe
Holmgårdsvej 14
9681 Ranum

MENIGT MEDLEM
Nauja Mølskov Poulsen
Sønderbakken 31
9681 Ranum

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Steffen Bang Kristensen
Seminarievej 25
9681 Ranum
sbk@km.dk
20 58 49 73