Dåb

Hvis du ønsker dit barn døbt, skal du tage kontakt til præsten/kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Her kan du træffe aftale om dato og sted for dåben.

Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, så klik her: www.sogn.dk


Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb.

I god tid før dåben bliver I ringet op af den præst, der skal døbe barnet. I aftaler så tid og sted for et møde, hvor præsten fortæller om dåben og praktiske ting i forbindelse med den. Ved mødet giver I præsten navnet på barnet og faddernes fulde navne og adresser. Der kan være 2-5 faddere til et barn. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb og være voksne.

Dåb kan også finde sted i hjemmet eller på sygehuset, hvis barnet er sygt. På sygehuset vil plejepersonalet hjælpe med kontakten til en præst.

Hvis barnet ikke er døbt i en kirke, kan det senere fremstilles i kirken ved en gudstjeneste. Ved fremstillingen er fadderne også med.

Der er ingen regler for, hvor tidligt et barn skal døbes, men sker det ikke inden barnet er 6 måneder, skal det navngives. Navngivningen kan foretages på www.borger.dk.

 

Voksendåb

Hvis man som voksen ønsker at blive døbt, ringer man til den præst, man helst vil døbes af. Det behøver ikke være præsten i ens eget sogn. Derefter aftaler man videre med præsten, hvornår og hvor, dåben skal være. Dåb i folkekirken medfører automatisk medlemskab.

Er man døbt én gang, kan man ikke blive døbt igen. Heller ikke hvis dåben er foregået i et kristent kirkesamfund uden for folkekirken. Ønsker man at blive medlem af Folkekirken, og man ér døbt med en kristen dåb, henvender man sig til en præst i Folkekirken for at blive optaget som medlem.