Fødsel

Fødsler anmeldes til præsten/kirkekontoret i moderens bopælssogn af jordemoderen på fødeafdelingen.

Forældrene skal kun indlevere fødselsanmeldelse, hvis der ikke har været en jordemor tilstede ved fødsel.
Blanket hertil findes på www.personregistrering.dk

 

Faderskab

I forbindelse med fødslen registreres moderens ægtefælle automatisk som far til barnet, med mindre moderen oplyser noget andet.

Er forældrene ikke gift, skal der forud for fødslen eller senest 2 uger efter indsendes Omsorgs- og Ansvarserklæring digitalt via www.borger.dk .

Sker dette ikke, sender kirkekontoret besked til Statsforvaltningen, der så tager sig af sagen.

 

Forældre uden dansk statsborgerskab skal medbringe deres opholdstilladelse samt fødselsattester og vielsesattest til bopælssognets præst/kirkekontor.

I forbindelsen med anmeldelsen kan præsten/kirkekontoret udstede en fødselsattest.

 

Ifølge navneloven skal barnet navngives senest seks måneder efter fødslen. Det sker enten digitalt via www.borger.dk  eller ved dåb.