Navngivning

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen.
Navngivning kan ske i forbindelse med dåb eller ved anmeldelse til sognepræsten/kirkekontoret.
Anmeldelsen sker på www.borger.dk som videresender til registrering hos sognepræsten/kirkekontoret i bopælssognet.

Du kan frit vælge fornavne ud fra en liste fra Ankestyrelsen over godkendte fornavne. Se listen på Ankestyrelsens hjemmeside. Er det ønskede navn ikke på listen, kontakt da Kirkekontoret. 

Har forældrene samme efternavn, får barnet dette efternavn straks ved fødslen. 

Har forældrene forskelligt efternavn, kan de vælge, hvilket af disse navne, barnet skal have. Der er også mange andre muligheder for valg af mellem- og efternavne. Spørg på kirkekontoret, om det, I ønsker, kan godkendes.

Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du indtaste din adresse og postnummer på sogn.dk og få det oplyst.