Du er her: 

Stjæler skærmene nærværet i familien???

Folkekirkens Familiestøtte, Vesthimmerland, tilbyder kursus for forældre

”Stjæler skærmene også nogle gange nærværet din familien?”

Mange forældre synes, det er svært at styre familiens brug af digitale medier, men vil egentlig gerne hjælpe børnene til at få nogle gode skærmvaner. Der findes ingen simpel løsning, men Folkekirkens Familiestøtte vil gennem et nyt kursustilbud gerne støtte forældre i at skabe gode skærmvaner i familien 

Af Anne Marie Nedergaard, koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Vesthimmerland.

I Folkekirkens Familiestøtte har vi erfaret, at udfordringer omkring familiens skærmforbrug fylder meget i familierne, det er ofte noget som bringes op, når vi besøger familierne, som henvender sig for at få en forældreven. Det er simpelthen svært at navigere i som forældre, for på den ene side ved forældre, at tid foran skærmene kan bidrage med viden, vedligeholde venskaber og være en kilde til læring og udviklingspotentiale for vores børn, men på den anden side oplever mange af os, at det let løber løbsk med tidsforbruget foran en skærm. Og hånden på hjertet, nogle gange er vi som forældre måske også i tvivl om, hvad børnene egentlig laver foran skærmen.

 I Folkekirkens Familiestøtte arbejder vi for at støtte forældre i at skabe trivsel i hjemme og i de moderne hjem fylder skærmene nogen gang, så meget at det bliver på bekostning af nærværet. Skærmene er kommet ind i familien for at blive. Spørgsmål er så bare, hvordan vil vi som forældre skabe rammerne omkring denne del af familiens liv?

 Digital dannelse

Digital dannelse handler om at kunne anvende og forstå digitale medier. Det handler om at kunne reflekter kritisk over sit medieforbrug og hvilken betydning det har. Refleksioner kommer ikke altid af sig selv, de opstår i mødet med andre mennesker, når vi høster nye erfaringer og tilegner os brugbar viden, som giver mening for os.

Noget af det, vi som forældre kan gøre for at styrke den digitale dannelse, er: 

* Blive bevidste om vores eget medieforbrug, og hvordan det påvirker vores børn

* Interessere os for, hvad vores børn laver på de digitale medier 

* Lave konkrete aftaler om medieforbruget i familien

* Holde fast i aftalerne

Den proces vil vi gerne hjælpe i gang i familierne med vores nye kursusforløb ”Få styr på familiens skærmforbrug”. Her får du bl.a. viden om de digitale medier, dit barn bruger, og om hvordan I får ændret vanerne hjemme hos jer. 

Kurset laver vi i samarbejde med eksperter fra Center for Digital Pædagogik. Deltagerne på kurset vil få del i den nyeste viden omkring børns onlinefælleskaber, sociale medier, delingskultur, digital mobning og voksne som digitale rollemodeller. På kurset bliver der mulighed for at erfaringsudveksle med andre forældre samt arbejde med ændringer i familiens egne skærmvaner. På kurset får man ikke en færdig ”opskrift” på, hvordan man skal indrette sit familieliv med skærmene. Man får viden og de mål man sætter, skal passe i ens egen familie.

 

Vi skal være gode rollemodeller

I Folkekirkens Familiestøtte vil vi gerne støtte forældrene i at skabe trivsel i hjemmet, og vi tror ikke, der er nogen simpel løsning på familiens udfordringer med skærme, men vi er overbeviste om, at det er vigtigt at skabe et rum til refleksion og videns tilegnelse, hvor forældre kan mødes og sammen reflektere over, hvordan vi som forældre er vigtige digitale rollemodeller.

Det er vigtigt for børnene, at vi voksne kommer på banen. Børn i dag kender ikke til et liv uden mobiler, tablets og computere, og vi voksne har et ansvar for at lære dem, at det også er okay ikke altid at være på. Det gør vi bl.a. ved at være gode rollemodeller, hvilket kræver, at vi også må kigge indad og se på vores eget forbrug.

Det er ikke et enten eller spørgsmål om, skærmene skal have en plads i familielivet, for det har de allerede. Spørgsmålet er, hvordan de skal have plads?

 

Vil du være med?

Lige nu kan du tilmelde dig kursusforløbet for forældre, der gerne vil have mere kontrol over familien skærmforbrug og ønsker mere viden om børns liv på nettet. Der er opstart den 3. oktober og det forløber over tre kursusaftner, så vi mødes også den 25. oktober og 28. november. Kurset foregår på Toppedal Skolen.

Kurset er åbent for alle forældre i Vesthimmerland Provsti med børn i alderen 8-13år.

Læs mere og tilmeld dig inden den 28. september på www.folkekirkensfamiliestotte.dk eller kontakt din lokale koordinator på tlf. 40119680

 

 

 

 

 

 

Del dette: