Du er her: 

Salmestafet i De 12 Kirker

Første gang er i Salling kirke den 9. oktober kl. 19.30

De 12 Kirke er gået sammen om at gennemføre en historisk gennemgang af Den danske Salmebog.
Over ni gange bevæger vi os op gennem historien i salmebogen. Vi skal synge et udvalg af salmer fra en bestemt periode, og vi skal høre lidt om de enkelte salmer.
Første gang foregår i Salling kirke og handler om de ældste salmer helt fra "Aleneste Gud i Himmerig", som er fra år 350 og frem imod reformationen.

Vel mødt til en masse salmesang. Fri entré.

-->>Klik her<<-- hvis du vil se programmet for alle ni gange.

Del dette: